Kamus Sunda-Indonesia-Inggris (Bagéan Kadua)


Dulur sadayana nu dipihormat ku sim kuring, dina kasempetan ieu sim kuring badé midangkeun bagéan kadua tina kamus Sunda-Indonesia-Inggris. Punten nembe tiasa di-update ayeuna margi dina waktos nu kapengker sim kuring seueur halangan ku alatan tugas-tugas kuliah sim kuring.

Nyanggakeun ieu kamus. Mangga di’aos sareng diregepkeun. Diantos koréksina.

batur1 : asing; strange

batur2 : teman; company

betus : membuka rahasia; to reveal

cacah kuricakan : rakyat jelata; proletar

cerek; nyerek : menangkap; to catch

cocodot : keluang (kalong); fruit-eating bat

deungeun : asing; strange

dukun lepus : dukun sakti; sacred witch-doctor

enggoning : dalam rangka; in order to

ésér; ngésér : bergeser; shift

gedé; gegedéan; gegedén : bangsawan, pejabat; noble, lord

gédéng; sagédéngeun : di sebelah,di samping; next to

genah; ngeunah : enak, nyaman; comfortable

guar; ngaguar : mengingat kembali; brush up on

kahormatan : citra; image

kamashur; kasohor : terkenal; famous, popular, outstanding

kulawedet : keluarga; family

logojo : algojo; executor

luhung; luhur : tinggi; high

mekar; ngamekarkeun : mengembangkan; developing, fostering

metu : mempan; successfully applied

meuweuh : banyak bermunculan; popping out

murus; muncrut : mencret; diarrhea

ngémploh : hijau subur (tanaman); evergreen

nonoman : pemuda, pemudi; youth

panceg : tetap, teguh; firm

puseur : pusat; center

ranjah; diranjah : dirampok; robbed

rédés : tersusun; arranged in orderly fashion

salin jinis : berubah menjadi; turn into

samanéa : sembarangan; ordinary

sélér bangsa : suku bangsa; tribe

seukseuk; diseukseukan : dimarahi habis-habisan; called down

somah : rakyat biasa; ordinary people

surup; nyurup : menyurup; fitting

kasurupan : kesurupan; possessed

tumut : taat; loyal, obedient

tarékah : usaha; effort

tumaninah : enak, nyaman; comfortable

ulon-ulon : pengacau; agitator

walurat; kawaluratan : kemiskinan; poverty

Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s