AF Ghazali – Ngabagéakeun Muharram


“Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.,

Kaum Muslimin anu mulia,

Dina ieu pangajian rutin urang nyoba-nyoba ngobrol nyaritakeun bulan Muharram. Bongan Muharram téh pada ngaku ku sarararéa. Sararéa pada sono kana Muharram. Sararéa pada ngabagéakeun kana Muharram, tapi teu sararéa wawuh aya naon dina bulan Muharram. Tungtungna mah dina ngabagéakeun na gé loba dangdananeun. Éta Muharram téh diaraku. Ceuk urang Yahudi nu Yahudi. Ceuk babaturan Yahudi gé nu manéhanana. Ceuk turunan Jahiliyah gé nu manéhanana. Ceuk urang Islam mah komo deui. Nu saha éta téh sabenerna bulan Muharram téh? Kagungan Alloh Subhanahu Wa Ta’ala. Ari geus nu Alloh mah sugan moal paséa tinggal pada maké wé ku sararéa. Ngan urang Islam ulah pipilueun titajong, kaliru dina ngabagéakeun Muharram.

Kaum Muslimin sadaya, geus kitu da manusa téh tara angger di alam dunya téh: sakapeung ka luhur, sakapeung ka handap, sakapeung untung, sakapeung rugi. Boh manusa nyorangan, boh babarengan, boh sanagri, boh saalam dunya kitu wé éta mah. Sakapeung untung, sakapeung rugi cara urang Majalaya wé ayeuna pan rata-rata keur rarugi lin? Dikersakeun ku Nu Maha Suci kajadian nu saperti kitu teh lolobana ditakdirkeun dina bulan Muharram….”

Lengkepna ieu ceramah tiasa diunduh di dieu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s