Reuneuh Kilat


Ujang: Dun, jaman ayeuna mah canggih pisan, nya?

Adun: Kantenan wé,  Jang. Di jaman sophisticated siga ayeuna mah ampir sagala rupa ogé bisa dikilatkeun.

Ujang: Ah maenya?

Adun: Sok wé ku manéh pikiran. Baheula mah paling gé kiriman pos jeung ngurus susuratan nu bisa kilat téh. Ayeuna mah ti mimiti pasantrén nepi ka reuneuh ogé bisa dikilatkeun.

Ujang: Ké.. ké.. ké… Mun pasantrén kilat mah kuring mindeng ngadéngé, tapi reuneuh kilat mah asa teu mungkin. Sakanyaho kuring, jelema  mah reuneuhna téh 9 bulan 10 poé. Naha ari ayeuna bisa jadi ngurangan kitu?

Adun: Ayeuna mah teu kudu 9 bulan, Jang. 4 bulan, 5 bulan ogé  geus ngajuru.

Ujang: Naon buktina?

Adun: Tuh, si Émén. Nikahna bulan Juni, November geus orokan deui.

Ujang: Aéh-aéh… Ckckck…!! (bari unggut-unggutan siga nu ngarti)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s