Sakadang Peucang jeung Anak Maung


Dina hiji poé aya sakadang peucang ngaliwat hareupeun maung nu keur ulin jeung anakna.

Ceuk anak maung, “Ma, itu, hayang peucang, Ma. Téwak si Peucang!”

“Haroréam cararapé!”, ceuk indung maung.

“Atuh Ma, hayang peucang!”

“Hah.. budak teh! Heueuh, cicing!”

Diudag-udag tah éta peucang tapi teu kaudag waé da tarik lumpatna. Pas manggih pager hareupeun, ku sabab peucang mah leutik, langsung wé bulubus bisa asup ngaliwatan éta pager. Ari maung, ku sabab gedé, ngan ukur asup sirahna hungkul. Nya atuh éta maung téh uyek-uyekan na pager.
Kabeneran éta peucang téh jalu, atuh éta peucang téh muteran pager ka tukangeun maung. Tuluy wéh éta maung téh “diopi” ku peucang.

Bari jeung wirang kusabab geus digadabah ku peucang, éta maung balik.

“Ma, mana si peucang téh?”, ceuk anak maung.

“Hush! Montong susa-sisi! Papih!”

 

Sumber: (Alm.) Kang Ibing

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s