Sawer!?


Ujang    : Dun, béjana manéh kamari di nu hajat meunang kanjut kundang pas sawéran.

Adun    : Heueuh. Mangkaning gedé pisan jeung beurat eusina téh.

Ujang    : Asa ditonjok congcot atuh?

Adun    : Lain asa deui, tapi asli asa ditonjok na sirah pisan.

Ujang    : Naha bisa kitu? Loba pisan duit récéhna?

Adun    : Sidik euweuh récéh sapésér-pésér acan. Malah ngan saukur duit kertas saratus rébuan 2 lambar, batu kiloan nu sa-ons, jeung kertas nu eusina “WILUJENG (KA DOKTER) BARAYA! :D”. Tah ilikan sirah urang! (bari mukakeun dudukuy)

Ujang    : Euleuh-euleuh, nyaah teuing, baraya! (bari beuteung nyeri da nahan seuri)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s