Tukang Kupat Tahu jeung Masinis


Aya tukang kupat tahu, di sisi rel, keur ngumbah piring. Ari lawona, lawon beureum.

Bérés ngumbah, lawona dikebut-kebut. Karéta api ngaliwat. Reuwas atuh éta masinis. Sugan téh aya tanda bahaya. Dierém. Tret!! Begitu eureun nolol éta masinis.

“Aya naon, Mang?”

“Teu aya nanaon, Pa. Kantun bumbuna hungkul!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s