Tukang Kupat Tahu jeung Masinis


Aya tukang kupat tahu, di sisi rel, keur ngumbah piring. Ari lawona, lawon beureum.

Bérés ngumbah, lawona dikebut-kebut. Karéta api ngaliwat. Reuwas atuh éta masinis. Sugan téh aya tanda bahaya. Dierém. Tret!! Begitu eureun nolol éta masinis.

“Aya naon, Mang?”

“Teu aya nanaon, Pa. Kantun bumbuna hungkul!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s