ATM


Ujang : Dun, lamun urang salaku lalaki, hayang nikah, kudu nyumponan naon waé?

Adun : Ceuk Ustad Dudung mah cenah kudu kacumponan syarat jeung sorotna.

Ujang : Ari syaratna naon waé?

Adun : Syaratna aya lima. Hiji, calon pangantén lalaki; dua, calon pangantén awéwé; tilu, wali; opat, dua urang saksi; lima, ijab jeung qobul.

Ujang : Mmmhh.. kaharti. Tah, ari sorot naon?

Adun : Sorot téh sarua jeung sima alias wibawa.

Ujang : Naha bet kudu boga sorot?

Adun : Urang kudu boga sorot sangkan urang teu dihina ku nu jadi pamajikan urang. Pan teu saeutik di jaman kiwari lalaki nu ditunjuk-tunjuk ku pamajikana ku alatan teu boga sorot.

Ujang : Enya, Dun. Geus cukup sakitu nu kudu dicumponan téh?

Adun : Aya dua deui, Jang.

Ujang : Mas kawin, lain?

Adun : Éta salah sahijina.

Ujang : Ari nu hiji deui naon?

Adun : Tah ieu mah penting pisan pikeun sakabéh lalaki. Urang kudu ngabogaan ATM.

Ujang : Wah… beurat atuh, Dun. Kitu carana mah ngan saukur pagawé bank hungkul nu bisa nikah téh.

Adun : Hush! Ngaco manéh mah! Di dieu mah ATM téh lain mesin paranti duit, tapi Alat Tusuk Manual. Hahaha…

Ujang : Jadol téh! Sugan téh naon, eh sihoréng téh “manuk”. Hahaha…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s